Databank LLC
D A T A B A N K

Loading

Хяналтын системүүд

"POS Management" систем

Төлбөр тооцооны хэрэгслийн нэгдсэн бүртгэл болон түүний төлөв, үйл ажиллагаа, үйлчилгээний хяналт, тайлан, Bank management систем зэргийн хяналт цогц систем.

features

"Bank Management" систем

Төлбөр тооцооны хэрэгслийн бүртгэл, бүтээгдэхүүний засвар үйлчилгээ, картаар үйлчлэгч байгууллагын төхөөрөмжийн захиалга, гэрээ байгуулах хүсэлт шийдвэрлэх, төхөөрөмжийн ажиллагааны төлөв түүний хүргэлт, ажил хуваарилалт болон гүйцэтгэгч байгууллагын хяналт, нэгдсэн тайлангийн удирдлагын систем.

features

"Merchant Management"
систем

Картаар үйлчлэгч байгууллагын борлуулалтын буюу гүйлгээний хяналт, төлбөрийн хэрэгслийн төхөөрөмжийн бүртгэл, байгууллагын дотоод урамшуулал түүний удирдлага, төхөөрөмжийн цаас захиалга болон төрөлжсөн тайлан бүхий систем.

features

Дуудлагын төв, Засвар үйлчилгээ

Картаар үйлчлэгч байгууллагуудаас 24/7 цагийн горимоор дуудлага хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэх, картаар үйлчлэгч байгууллагуудад байнгын эргэлт буюу хэвийн ажиллагааг тогтмол хугацаанд шалгах, карт уншигч төхөөрөмж авах хүсэлтийн дагуу суурилуулах, шаардлагатай нөхцөл үүссэн эсхүл картаар үйлчлэгч байгууллагын банканд гаргасан хүсэлтийн дагуу төхөөрөмжийг буцаан татах.